La Fundació Onada és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb més dificultats de la comarca del Tarragonès, amb la missió d’aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, gent gran, les seves famílies, joves en risc d’exclusió i d’altres col·lectius amb dificultats, millorant l’autonomia personal i qualitat de vida, amb la participació activa de cada persona, oferint el suport que cadascú necessita, per a que disposin de les mateixes oportunitats que la resta de ciutadans i la plena integració social i laboral.

Oferim serveis formatius, d’inserció laboral i habitatge, centres ocupacionals i centres especials de treball.

http://www.fundacioonada.org