L’Associació Diversitat Funcional d’Osona som una entitat sense ànim de lucre que busca oportunitats per a les persones amb algun tipus de diversitat funcional o sensorial de la comarca. Amb una atenció integral i holística centrada en la persona, treballem per millorar la seva autonomia i apoderament, oferint serveis de suport a la diversitat funcional, acompanyament a la vida independent, impuls a la vida professional, tallers, activitats i formacions.

Volem una societat inclusiva i sense barreres, treballem per la integració universal de les persones amb diversitat funcional tan en l’àmbit personal, com social i laboral, oferint suport a les persones i al seu entorn més proper, millorant així la seva qualitat de vida. Assessorem administracions i empreses per aconseguir la plena accessibilitat i sensibilitzem la població envers el món de la diversitat funcional.

Els nostres valors son: Solidaritat, alegria i entusiasme, proximitat, determinació i coratge, són els valors que defineixen l’entitat.

http://adfo.cat