Iniciatives Solidàries és una ONG d’acció social que està al servei de qui més ho necessita i té com a missió fomentar l’autonomia de les persones que viuen en risc d’exclusió social. L’atenció personalitzada que oferim i la metodologia de treball que utilitzem contribueixen a empoderar les persones ateses amb l’objectiu que protagonitzin el seu propi itinerari d’inserció fins aconseguir el major grau d’integració possible a la nostra societat.

Iniciatives pretén ser un agent de canvi i de transformació social entre els qui tenim més a prop. Per això, l’entitat compta amb diversos programes que es poden agrupar en quatre grans grups: acolliment -per a col·lectius que van des de refugiats polítics fins a sense sostre; inserció -amb projectes que fomenten l’ocupació de persones en risc d’exclusió social; infància -amb un centre que dona suport a nois i noies amb dificultats; i acció comunitària -amb accions que busquen pal·liar els efectes de la crisi econòmica.

L’entitat va néixer del voluntariat quan, a finals dels anys 80, un grup de voluntaris que havia engegat un esplai a L’Hospitalet del Llobregat va començar a cooperar amb un programa que treballava per cobrir les necessitats alimentàries d’una escola per a nens sense recursos al Perú, i poc després amb una altra entitat que enviava aliments a orfenats de Romania.

L’impuls pel creixement d’Iniciatives va arribar l’any 1996 amb la professionalització de l’entitat i amb la proposta de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat per crear un centre d’acollida per a refugiats. Des de llavors, l’entitat ha seguit treballant per ajudar els qui sempre els toca perdre, adaptant la seva tasca a les necessitats de cada moment.

http://iniciatives.org