Recursos Educatius per la Infància en Risc (REIR) és una entitat sense ànim de lucre formada per un grup de professionals de l’àmbit de l’educació social i el tercer sector. En equip, i des de la visió multidisciplinària que realitats complexes requereixen, creem i gestionem projectes i accions per a la millora de la situació dels col·lectius en risc d’exclusió social, principalment de la infància.

REIR treballem amb la vocació i implicació necessària per assolir la constància, la dedicació i l’esforç, que requereixen donar resposta als diferents reptes que la societat actual posa per desgastar la igualtat, la justícia i el benestar social.

Actualment a REIR atenem a més de 2.500 persones en risc d’exclusió social de 16 municipis diferents. Són xifres fredes que amaguen noms i cognoms que malauradament segueixen creixent cada dia davant l’augment de la vulnerabilitat de molts individus i col·lectius o la incorporació de nous perfils dins el risc d’exclusió social. Per això a REIR no ens permetem aturar i seguim generant projectes i buscant els recursos que permetin fer-los possibles.

http://fundacioreir.org