Catnova és una associació amb una reconeguda trajectòria en l’assessorament, orientació, acompanyament, recolzament i atenció directa a persones en situació de vulnerabilitat, especialment migrants, dones i gent gran, víctimes de violència de gènere, persones amb discapacitat o persones aturades de llarga durada.

Promovem la inclusió ocupacional, la integració sòcio-cultural i el desenvolupament integral de la població més vulnerable, a la vegada que impulsa la col·laboració activa dels diferents actors de la societat.

Creem, planifiquem i gestionem projectes, desenvolupem aliances estratègiques i generem mecanismes de participació, que permeten les institucions, empreses i particulars ser partícips actius, assegurant la sostenibilitat de la organització i el compliment de metes.

Els nostres principis són: la transparència, la integritat, el compromís, l’empatia, la solidaritat, la interculturalitat i la innovació.

Els nostres propòsits són:

  • Impulsar la inclusió social, laboral i l’emprenedoria de persones en situació de vulnerabilitat, especialment refugiades, immigrants llatinoamericanes, dones, joves i majors de 45 anys.
  • Acollir la persona immigrant (informació, assessoria i derivacions).
  • Establir formacions per a la recaptació en competències tècniques, transversals i digitals, facilitant una inclusió ràpida i plena.  Planificar i executar activitats que promoguin la inclusió, el diàleg, la convivència i l’intercanvi socio cultural.
  • Promoure la participació democràtica a l’entitat.
  • Impulsar el treball en xarxa amb altres entitats públiques o privades de Barcelona i el món, desenvolupant accions en el seu conjunt per a col·laborar amb una societat més inclusiva i solidària.

http://catnova.cat