La Fundació Eveho és una ONG de caràcter laic i aconfessional, constituïda l’any 2002, que actua a les províncies de Barcelona, Tarragona i Girona.

L’objectiu fundacional es basa en l’atenció directa als infants, adolescents i joves vulnerables perquè esdevinguin ciutadans de ple dret que es puguin emancipar amb les mateixes oportunitats que la resta de joves. Treballem des de l’afecte, l’experiència i professionalitat que ens caracteritza. I ho fem a  través del disseny, creació i implementació de totes aquelles iniciatives, accions, serveis, centres residencials i plataformes educatives i d’inserció socio-laboral que donen resposta a les necessitats que requereixi el col·lectiu en cada moment.

Entenem l’educació com a eina generadora de canvis positius i millora en les persones ateses, partint d’un model participatiu, interdisciplinari i d’atenció a la diversitat. Per aconseguir-ho promovem una atenció individualitzada on la figura educativa és la part referencial, des de la formació de les capacitats adients i hàbits necessaris en el desenvolupament personal dels nostres nois/es, i un treball  continu  i  innovador,  de  planificació  estratègica,  on  es generen  els  serveis,  projectes  i/o  iniciatives  adreçades  a  cobrir  les  necessitats del col·lectiu que atenem generant noves oportunitats per tal que puguin arribar a la seva autonomia.

La nostra visió és esdevenir una entitat referencial autonòmic en el disseny i gestió de propostes innovadores d’atenció a infants, adolescents i/o joves, en els processos de protecció, en iniciatives comunitàries, d’inserció laboral per a joves i en mesures inclusives d’atenció a la diversitat.

Els valors que ens identifiquen son: Compromís, treball en xarxa i en equip al servei del  nostre col·lectiu diana d’intervenció – Vincle, afectivitat, alegria i prevenció com a eix de les nostres intervencions – Creativitat i iniciativa per millorar els nostres serveis – Transparència, eficàcia i eficiència en la execució de la nostra feina i professió – Respecte a la diversitat i igualtat – Llibertat – Responsabilitat social – Justícia social.

http://eveho.eu