Dones pel futur és una associació sense ànim de lucre que des de l’any 1990 treballa per donar visibilitat a les dones empresàries, directives i emprenedores. També estem al costat d’aquelles dones vulnerables que, per diferents motius no necessàriament relacionats amb la seva condició econòmica, no han trobat una sortida laboral que els permeti trobar, crear o consolidar un lloc de treball digne que els doni l’oportunitat real de tornar a començar. Treballem amb les dones des de una mirada integral.

MISSIÓ

Impulsem el canvi social necessari per a aconseguir la igualtat entre dones i homes a través de la participació social, política i econòmica. Promovem la creació d’ocupació a través de l’emprenedoria inclusiva, l’orientació laboral i les micro finances com a eines per a transformar la vida de les dones en situació de vulnerabilitat.

VISIÓ

Volem ser una organització referent en el treball d’apoderament de les dones per a obtenir la seva independència econòmica i professional. Ser una entitat que pugui actuar en espais de trobada i diàleg entre entitats públiques i privades i agents socials en el disseny, implementació i avaluació de polítiques econòmiques i socials.

VALORS – SOM UNA ENTITAT COMPROMESA

  • Compromesa: Treballem per una integració plena amb drets reals i efectius des de la igualtat d’oportunitats.
  • Participativa: Creiem en la participació activa de les nostres sòcies i en el treball en xarxa amb altres agents socials públics o privats.
  • Amb Impacte: Plantegem les nostres accions en funció dels objectius en concordança amb l’impacte real que generen en la societat.
  • Honesta: Estem compromeses amb la transparència, la qualitat, la sostenibilitat i l’eficiència del nostre treball i dels recursos.
  • Professional: Treballem posant a la persona en el centre des d’una perspectiva integral i de gènere, fomentant l’autonomia i la inclusió social.
  • Innovadora: Apostem per la innovació amb un equip entusiasta com a element clau per a respondre als problemes i desafiaments individuals aportant veus diferents i propostes amb models alternatius.

http://donespelfutur.com