A la Fundació Formació i Treball treballem per una societat més inclusiva, justa i solidària.

Donem resposta a persones que ara es troben en situació de risc d’exclusió social: persones en edat de treballar, aturades des de fa temps… que no han tingut tantes oportunitats, han patit dificultats econòmiques, han viscut realitats complicades i no han pogut accedir al mercat de treball.

La missió de la Fundació Formació i Treball (promoguda per Càritas al 1992) és facilitar l’accés al mercat laboral a persones en risc d’exclusió social alhora que gestionar i dignificar l’entrega de productes de primera necessitat a famílies amb escassos recursos econòmics. La visió és ser l’empresa d’inserció referent per a la creació de llocs de feina dirigits a persones en situació de vulnerabilitat.

Els valors de la Fundació són: Dignitat, Empatia Social, Transparència, Sostenibilitat, Proactivitat, Treball en xarxa

http://formacioitreball.org