La Fundació Gentis és una entitat sense ànim de lucre on treballem per la millora de l’ocupabilitat i el desenvolupament competencial, emocional i social dels col·lectius més desfavorits. A Gentis fem moure l’engranatge per aconseguir la inclusió social plena des de l’acció comunitària, la formació, el mentoratge, la mediació, el suport familiar i la intervenció psicològica i terapèutica.

MISSIÓ

Aconseguir la inclusió social d’alguns dels col·lectius més desfavorits utilitzant la feina i la formació laboral com a motors per a una millor valoració personal i per aconseguir el respecte i l’acceptació social a la diversitat cultural i social.

VISIÓ

La Fundació Gentis vol ser:

 • Una entitat referent i de qualitat per al desenvolupament de les competències professionals i personals i per a la millora de l’ocupabilitat i l’ocupació de les persones, especialment de les que es troben en situacions de vulnerabilitat social i laboral.
 • Una entitat significada en serveis d’atenció psicològica i social a persones i famílies.
 • Un referent en la mediació i gestió dels conflictes, amb especialment incidència en els processos de mediació comunitària.
 • Una entitat d’iniciativa social de referència en el tercer Sector Social.

VALORS

Els valors guien les accions i comportament de la nostra entitat:

 • Lideratge: Ser una entitat pionera en l’oferta i qualitat dels seus serveis.
 • Treball en equip: Formem i promocionem persones per tal de que uneixin els seus esforços alhora de treballar amb els nostres projectes i/o serveis.
 • Complementarietat: Treballem per integrar els agents de cada territori i desenvolupar serveis de proximitat adaptats a les necessitats del territori i de la seva gent.
 • Col·laboració: Tenir present en totes les seves accions la col·laboració amb les necessitats del seu entorn.
 • Transparència: Cerquem una acció basada en la confiança en la persona, actuant amb responsabilitat i total transparència cap a la societat.
 • Responsabilitat social i compromís: Volem fer una entitat ètica, professional i respectuosa amb les persones i el medi ambient.
 • Justícia: És l’horitzó i barem per mesurar les nostres accions. L’anhel d’una vida plena per tothom és a la vegada el valor que emmarca el límit de la nostra tasca. Una justícia social que no es pot entendre sense la igualtat, la llibertat i la fraternitat.

Fundació Gentis col·labora en el desenvolupament estratègic i operatiu del programa, juntament amb Fundació Intermèdia i Femarec.

http://gentis.org