Des de fa més de 50 anys treballem en l’acompanyament integral a persones i famílies en situacions de vulnerabilitat. A través d’un ecosistema de projectes i serveis desplegats a Catalunya i Balears, els hi oferim atenció psicològica, social i educativa, enfocades al desenvolupament d’oportunitats i el seu apoderament.

Per què? Perquè atenent persones, atenem famílies.

L’entorn familiar determina el desenvolupament de la persona i condiciona les seves oportunitats. Comprendre i conèixer el seu context familiar és bàsic per a la nostra intervenció.

En intervenir amb algun membre de la unitat familiar es genera un impacte positiu dins d’aquesta i en el seu context més pròxim.

Com? Promovem l’autonomia enfortint vincles i recursos.

La nostra atenció va enfocada a cobrir dues àrees bàsiques en la dimensió familiar: l’accés als recursos, tant personals, educatius com econòmics; i l’enfortiment dels vincles que generin creixement i seguretat.

Aquesta doble perspectiva ajuda a promoure l’autonomia personal i a millorar la qualitat de vida.

Què? Un ecosistema dissenyat per a l’atenció integral a les famílies.

Ens permet donar una resposta més personalitzada i eficaç a les necessitats de les famílies en situació de vulnerabilitat.

A través dels diferents projectes podem intervenir en tots els seus membres, individualment o col·lectivament.

Els valors que ens defineixen:

  • Empatia
  • Professionalitat
  • Optimisme
  • Innovació

http://fundacioires.org