La Fundació Salut i Comunitat (FSC) treballa des de fa més de 25 anys en la investigació, prevenció, intervenció i sensibilització sobre diverses problemàtiques sanitàries i socials que afecten, especialment, a persones en risc o en situació d’exclusió social.

El nostre objectiu ha estat sempre millorar la qualitat de vida de les persones i facilitar la integració social mitjançant la promoció de la salut i el benestar col·lectiu.

La nostra missió és contribuir a la promoció de la salut, benestar social i qualitat de vida de les persones en situació d’exclusió social i el seu entorn, mitjançant el desenvolupament de projectes d’intervenció social, prevenció, sensibilització, formació i investigació.

Ens proposem ser una entitat de referència en l’atenció de qualitat a les persones en situació de dificultat i exclusió social que contribueix al gaudi dels seus drets socials i la millora de la seva qualitat de vida. FSC té un compromís explícit amb la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Els nostres valors: Compromís, Professionalitat, Col·laboració, Creativitat i Transparència.

Comptem amb un desplegament territorial extens, amb actuació en diferents comunitats autònomes de l’estat espanyol.

Concretament, en el Programa Next Diversitat i Empresa disposem de dos punts d’actuació: Barcelona i L’Hospitalet de Llobregat.

http://fsyc.org