Com a patronal de pimes i els autònoms, la principal funció de PIMEC és la de vetllar pels seus interessos en tots els àmbits. Aquesta funció es desenvolupa a través de la presència de la patronal en tot un seguit de comissions, taules i organismes d’interlocució amb les administracions públiques, entitats privades  i d’altres agents socials de tot el territori Català.

Així a nivell territorial, disposem d’una xarxa de 19 seus, delegacions i oficines repartides per tot Catalunya. Fet que, a més d’un gran coneixement del territori, ens facilita comptar amb recursos i Convenis de Col·laboració amb nombroses entitats a tot el territori català, amb les que hi ha establerts circuits de comunicació que asseguren una relació fluïda, i una cooperació en els diferents programes d’ocupació que gestionem des de PIMEC.

A la Sectorial de PIMEC Formació i Ocupació és on més destaca la nostra activitat en xarxa per millorar aspectes tant de formació com d’ocupació vers la ciutadania i els diferents col·lectius als quals s’adrecen programes com aquest. PIMEC disposa de diferents comissions de treball, formades per persones expertes independents, que analitzen problemes transversals i comuns al conjunt de l’empresariat, des dels impostos fins a l’energia. Aquestes comissions detecten problemes actuals dels empresaris i identifiquen possibles amenaces en els diferents àmbits per plantejar-hi després possibles solucions. Aquestes passen sovint per canvis normatius i de polítiques de les administracions que PIMEC impulsa a traves dels òrgans de representació on es present. Les comissions de treball de PIMEC articulen els seus treballs a través d’informes, estudis i posicionaments, que habitualment son comunicats a la premsa i la societat en general, per tal de crear opinió i influir en els canvis necessaris per a la competitivitat de les pimes.

Així mateix, a través dels diversos programes d’ocupació que coordinem des de PIMEC, hem esdevingut un recurs directe per a un gran gruix pimes de tot el territori que cerquen nou talent per a les seves organitzacions. L’equip de prospectors/es de PIMEC compta amb el coneixement del funcionament i necessitats de les empreses, acompanyant-les en la participació a diferents programes i sensibilitzant-les a la contractació de persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

El Programa Next Diversitat i Empresa està coordinat conjuntament per PIMEC i ECAS.

http://pimec.org