PROBENS és una entitat que està al servei de les persones que necessiten un cop de mà per a poder millorar el que saben fer i oferir-los les eines necessàries que els ajudin a trobar un lloc de treball i/o una formació adequada. També per a conèixer el territori on viuen i aprofitar millor les oportunitat que els arriben.

Objectius:

Treballem per a la inserció de persones amb dificultats socials, a partir dels nostres programes i serveis d’intervenció en els àmbits de formació, educació, ocupació, habitatge, assessorament jurídic, acollida i suport tècnic a altres organismes.

Visió i Valors:

Aspirem a un país on les persones tinguin igualtat d’oportunitats per a desenvolupar el seu potencial i la capacitat per construir els seus itineraris vitals amb plena autonomia, coneixement i llibertat.

Missió:

Treballem per a millorar la cohesió social dels pobles i ciutats on som presents, a través de l’atenció i acompanyament personalitzat a les persones vulnerables per tal que puguin gaudir d’igualtat d’oportunitats.

http://probens.org