La Fundació Resilis desenvolupa projectes i programes per a l’atenció integral de joves i infants en situació de risc social o amb possibilitat de patir-ne.

Missió:

Dissenyar, crear i desenvolupar programes i serveis des d’una perspectiva inclusiva, comunitària i innovadora que acompanyin a persones, especialment infants, joves i famílies en situació d’exclusió social i/o risc de patir-ne, en la millora de la seva qualitat de vida.

Visió:

Ser una entitat que, amb criteris de sostenibilitat i eficiència i de forma socialment responsable i innovadora, generi equips professionals amb l’objectiu de desenvolupar serveis propers i especialitzats, orientats a la millora de qualitat de vida de les persones.

Esdevenir una organització referent en l’atenció a persones en situació de risc des de la perspectiva de serveis comunitaris centrats en la persona.

http://resilis.org