SURT neix l’any 1993 com a Associació de Dones per a la Inserció Laboral i l’any 2007 es converteix en Fundació de Dones. Des dels inicis, SURT es defineix com una organització de dones, compromesa amb els valors d’equitat de gènere, inclusió, solidaritat i transformació social, amb una gestió transparent, professional i socialment eficient.

SURT és una entitat de dones que en el terreny de l’organització, es defineix com una entitat d’acció social ubicada en el teixit de les empreses d’economia social. Des d’aquest posicionament com empresa social ens interessa, en línia amb els nostres posicionaments estratègics, potenciar els marcs teòrics i pràctics de l’economia social i de les cures desenvolupats des de diferents veus i corrents feministes i socials.

La seva activitat es desenvolupa principalment a Catalunya, però també manté actuacions i activitat d’àmbit estatal, europeu i internacional. La seu central de l’entitat és a Barcelona, s’han obert també seus territorials a Badalona, Montcada i Reixac i a Palma de Mallorca i té serveis i recursos en bona part del territori català.

SURT s’enfoca prioritàriament a les dones, molt especialment a aquells grups i persones que es troben en una situació major vulnerabilitat i risc d’exclusió. Tanmateix, l’objectiu d’una societat amb equitat de gènere, inclusiva i sense violències masclistes, per a ser efectiu, requereix d’una actuació socialment transversal, que suposa una participació plural i diversa de dones i homes vinculats a cada un d’aquests àmbits d’actuació.

http://surt.org