El Programa Next Diversitat i Empresa és una iniciativa que pretén incorporar o potenciar la perspectiva de la diversitat a l’empresa i acompanyar col·lectius en situació de vulnerabilitat per millorar la seva ocupabilitat.

Coneix el
programa

Consulta
les darreres
notícies

Accedeix
als recursos

Objectius

El projecte s’impulsa gràcies a l’esforç col·laboratiu d’organitzacions empresarials i entitats socials que
uneixen esforços amb la voluntat de:

01

Sensibilitzar sobre el
valor afegit de la
diversitat

02

Acompanyar persones
de col·lectius
vulnerables en el seu
camí cap a la inserció

03

Acompanyar les
empreses per a la
realització d’accions de
responsabilitat social

04

Millorar les
oportunitats de les
persones en situació
de vulnerabilitat

05

Oferir les eines per
promoure la diversitat
a l’entorn empresarial