Avís legal

Dades d’identificació

www.nextdiversitat.org és un domini registrat per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social). ECAS és una institució inscrita a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 469. El seu domicili és: Via Laietana 54 6è 5a, 08003 Barcelona. CIF: G63228720. Correu electrònic: ecas@acciosocial.org

Vigència de la informació

L’accés a la pàgina web del Programa Next Diversitat i Empresa comporta l’acceptació de les condicions contemplades en el present avís legal. De la mateixa manera, la informació continguda en aquesta pàgina és la vigent en l’actualitat després de l’última actualització realitzada. No obstant, la informació relativa a productes i/o serveis oferts en aquesta pàgina web és exclusivament orientativa i de cap manera vinculant.

ECAS es reserva el dret de canviar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís algun, les condicions d’ús. Per això, la persona usuària haurà de comprovar si s’han produït canvis sempre que accedeixi a la pàgina web. Cada vegada que utilitzi la web regiran les condicions d’ús d’acord amb les modificacions introduïdes en cada moment.

Tots els camps dels formularis de recollida de dades que es posen a la disposició de la persona usuària en aquest web són necessaris per atendre les consultes realitzades. La no comunicació d’aquestes dades podria derivar en la impossibilitat d’atendre la seva petició.

Propietat intel·lectual

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part d’aquesta pàgina web, és a dir, informació, articles, dades, textos, logos, icones, imatges, disseny i imatge de la pròpia pàgina, fitxers de vídeo, fitxers d’àudio, bases de dades i aplicacions informàtiques, són propietat d’ECAS o estan explotats sota llicència de tercers titulars dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial dels esmentats continguts. Aquests estan protegits per les lleis de propietat intel·lectual internacionals i nacionals.

La persona usuària podrà crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per a la seva utilització personal. Tot ús o explotació diferents precisaran d’una autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació. En concret, es prohibeix a la persona usuària reproduir, distribuir, comunicar públicament (inclòs el dret de posada a disposició), fixar, transformar, col·leccionar i, de qualsevol altra manera, explotar els continguts apareguts a la pàgina web sense l’autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació.

En cap cas l’accés a aquesta pàgina web implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial, dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat intel·lectual.

Propietat industrial

Les marques i logotips presents en aquesta pàgina web es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat industrial.

El domini www.nextdiversitat.org no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin els d’ECAS.

Queda prohibida la reproducció, la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, explotació, realització de segones còpies, enviament per correu, la transmissió i la modificació del qualsevol signe distintiu anteriorment esmentat i que es trobin en aquest lloc web, excepte autorització expressa del titular d’aquests.

Política de confidencialitat i protecció de dades

ECAS aplica una Política de Privacitat basada en els principis de protecció de dades de la Unió Europea. Per obtenir més informació es pot consultar la nostra Política de privacitat.

ECAS donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i adoptarà les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l’usuari, preservant-ne la seva privacitat i confidencialitat.

En compliment a l’establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), ECAS informa a la persona usuària de les dades personals que sol·licita per tal que aquesta pugui determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar a ECAS les dades personals.

ECAS és la responsable de les dades recollides en els seus formularis. En el cas que actui per compte d’alguna altra entitat participant al Programa Next Diversitat i Empresa o algun altre organisme com a encarregada del tractament s’indicarà qui n’és el responsable.

Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades personals, es pot adreçar un correu a ecas@acciosocial.org. A través d’aquest correu es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació o oposició al tractament de les seves dades, en els termes inclosos a la legislació vigent

Responsabilitats

La informació continguda en aquesta pàgina web és la vigent en la data de la seva última actualització i no representa cap obligació contractual per ECAS, sinó que s’exposa amb finalitat informativa.

ECAS refusa qualsevol responsabilitat que es derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines web i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés, de manera temporal o definitiva sense necessitat d’avís previ. Tampoc es fa responsable sobre qualsevol informació no elaborada directament per l’organització i refusa, de manera especial, qualsevol responsabilitat sobre la informació continguda en les pàgines web a les que es té accés mitjançant enllaços.

Així mateix, ECAS no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir per l’ús d’ordinadors infectats amb virus informàtics, ni de les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

ECAS tampoc pot garantir la continuïtat del funcionament de la pàgina web, així com que es trobi a tot moment operativa i disponible.

En cap circumstància ECAS es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents a la xarxa, derivats de la navegació per Internet, necessària per a la visita i utilització de la pàgina.

Legislació i jurisdicció aplicable

El present avís Legal queda subjecte a l’ordenament jurídic espanyol. Per a la resolució de qualsevol conflicte o controvèrsia que pogués derivar-se de l’accés o ús de la pàgina web, així com qualsevol qüestió que pogués suscitar-se sobre la interpretació, aplicació i compliment, la persona usuària i ECAS acorden sotmetre’s expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.