Política de Privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials d’ECAS i, per tant, assumim el compromís de garantir la privacitat de les dades personals de les persones usuàries de les nostres webs en tot moment, així com de no recollir informació innecessària.

 

Qui és el responsable del tractament de les dades personals recollides en aquesta web?

 • ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)

NIF: G63228720

Raó social: Via Laietana 54 6è 5a, 08003 Barcelona

Contacte: ecas@acciosocial.org

 

Quins són els col·lectius d’interessats?

Les dades de caràcter personal tractades són les dels següents col·lectius interessats:

 • Persones que ens han proporcionat les seves dades en els diferents formularis de la web per fer consultes o obtenir informació sobre els nostres serveis i activitats.

 

Amb quina finalitat i legitimació utilitzem les dades personals?

A ECAS tractem les vostres dades personals per proporcionar-vos els serveis que ens hagueu sol·licitat o bé per respondre a les vostres demandes d’informació.

Les dades de caràcter personal tractades seran aquelles que les persones interessades hagin facilitat a través dels formularis web corresponents.

Aquestes dades de caràcter personal seran tractades per a les finalitats que s’indiquen a continuació, en la mesura que hi hagi una base legal per a cada tractament.

 • Resposta a sol·licituds d’informació o de contacte

A la web hi ha diversos formularis per mitjà dels quals les persones usuàries poden enviar sol·licituds o consultes respecte a:

 • Informació sobre el Programa Next Diversitat i Empresa
 • Contacte

Legitimació:

– Interès legítim d’ECAS per aquest tractament de dades per tal donar resposta a les sol·licituds enviades pels usuaris, i tenint en compte les expectatives raonables de les persones interessades en rebre una resposta a les seves peticions.

 

Durant quant de temps es conservaran les dades?

En general es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir amb la finalitat per a la qual es van demanar i per determinar les possibles responsabilitats que es puguin derivar d’aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Entre d’altres, això implica que ECAS conservarà les dades personals dels interessats mentre duri la vinculació i, en tot cas, s’han de conservar durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions legals sempre que ho permeti la legislació aplicable.

Un cop finalitzat l’esmentat termini, ECAS es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals. No obstant això, les dades personals, especialment en el cas de registres d’ús, podran conservar-se quan resulti necessari durant períodes més llargs, sempre que es tractin exclusivament amb fins d’anàlisi estadística i investigació.

Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem o suprimirem les dades personals en la mesura que sigui possible per a la finalitat per a la qual es conservessin.

 

A qui comunicarem les teves dades?

Les dades es compartiran entre ECAS i les entitats vinculades al Programa Next Diversitat i Empresa dins de l’àmbit de responsabilitats atribuïdes a cadascuna d’elles, en funció de la consulta o sol·licitud realitzada per cada persona usuària.

No cedirem les teves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a prestar-te servei, que estiguem coberts per una llei o que ho hagis pactat prèviament amb ECAS.

La relació de les entitats vinculades al Programa Next Diversitat i Empresa a les quals podríem comunicar les teves dades, sempre que, expressament, ens en donis el consentiment, son:

 • PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (NIF: G61512257)
 • FEMAREC (NIF: F59197996)
 • Fundació Gentis (NIF: G17679267)
 • Fundació Intermèdia (NIF: G65731374)
 • Així com les 31 entitats beneficiàries de la línia 2 de la convocatòria del Programa Diversitat i Empresa, emmarcat en el Pla de recuperació, transformació i resiliència, que promou el Departament d’Empresa i Treball

ECAS també podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les administracions públiques en els casos en què així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada cas.

 

Quins són els teus drets derivats de facilitar-nos les teves dades?

En qualsevol moment pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les dades personals, així com els d’oposició i limitació del tractament, de les dades personals recollides per ECAS.

Aquests drets podran ser exercitats gratuïtament per la persona interessada i, si escau, per qui la representi, mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de còpia del seu DNI o de document equivalent que acrediti la seva identitat, adreçada:

 • Per correu electrònic a: ecas@acciosocial.org
 • Per correu postal a: C/ Via Laietana 54, 6è 5a, 08003 Barcelona

En el cas de representació, haurà de provar-la mitjançant document escrit i adjuntant còpia del DNI o document equivalent que acrediti la identitat del representat, o altra documentació acreditativa que s’indiqui a l’apartat Drets ARCO.

A més dels drets anteriors, la persona interessada tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment abans descrit, sense que això afecti la licitud del tractament anterior a la retirada del consentiment. ECAS podrà continuar tractant les dades personals de l’interessat en la mesura que la llei aplicable ho permeti o que persisteixi qualsevol altra legitimació que ho justifiqui.

ECAS recorda a la persona interessada que té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control pertinent (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades).

 

Actualització de les teves dades

És important que, per tal que puguem mantenir les teves dades personals actualitzades, ens informis de qualsevol modificació en aquestes dades; en cas contrari, no responem de la seva veracitat.

 

Modificació de la Política de Privacitat

ECAS pot modificar la seva Política de Privacitat d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà degudament notificada per informar dels canvis realitzats en el tractament de les dades personals recollides i, en cas que la normativa aplicable així ho exigeixi, perquè la persona usuària pugui atorgar el seu consentiment.