RECURSOS

RECURSOS

Aquesta secció ofereix un seguit de recursos didàctics amb un format breu i àgil que permeten promoure
i facilitar la inclusió de la perspectiva de la diversitat en qualsevol tipus d’organització.