L’elaboració del pla és una tasca reflexiva i meticulosa. Seguir un model que destaqui els punts clau a l’hora de dissenyar-lo i desenvolupar-lo pot ser una opció molt resolutiva per a les empreses.