12 indicacions clau en el disseny d’un Plade Diversitat, que poden servir com a guia d’orientació.