Un pla de diversitat és una eina per avançar cap a una gestió més responsable de la diversitat.