D’un temps ençà l’escola catalana té la inclusió fixada com un dels seus principis rectors. És el model de les escoles un exemple per al món empresarial?