Aquesta guia s’ha elaborat amb l’objectiu d’orientar a aquelles empreses que vulguin passar de la teoria a la pràctica en la implementació de la perspectiva de la diversitat. Comencem?