Diversitat, equitat i inclusió son tres conceptes interrelacionats, però en cap cas intercanviables.