Què entenem per vulnerabilitat? Com s’articula amb l’exclusió social? I de quina manera està relacionada amb la resiliència?