Què entenem per diversitat en l’entorn social, comunitari o empresarial? Què suposa reconèixer-la i respectar-la?