A l’hora de definir l’estratègia empresarial cal definir qui som, cap on anem i de quina manera.