La Responsabilitat Social Corporativa és una porta d’entrada a la gestió de la diversitat en l’empresa.