Un procés d’orientació és un itinerari guiat que ajuda a la transformació personal.