10 elements a considerar a l’hora de dissenyar un itinerari personalitzat d’orientació per garantir un acompanyament a mida.