A què fa referència l’acció social? Quins objectius persegueix? I quin rol hi juga la ciutadania?