Per assolir una gestió òptima de la diversitat a l’entorn empresarial la primera passa és conèixer el grau de compromís de l’organització i els progressos implementats fins a la data.