Tot itinerari d’orientació i formació vol capacitar la persona acompanyada, amb la finalitat de potenciar les seves oportunitats d’inserció. Hi ha un seguit d’àmbits que haurien de ser transversals en tota proposta formativa.