Social.cat | El programa Next Diversitat i Empresa, coordinat per ECAS i PIMEC, acompanyarà persones amb discapacitat o aturades de llarga durada, entre altres

Gairebé 1.800 persones en situació de vulnerabilitat podran participar arreu de Catalunya en itineraris d’acompanyament, formació i orientació dissenyats a mida per facilitar i afavorir la seva inserció laboral al mercat ordinari. Es tracta de persones amb discapacitat, aturades de llarga durada o destinatàries de la renda garantida de ciutadania, entre d’altres, que es podran beneficiar del programa Next Diversitat i Empresa, impulsat pel Departament d’Empresa i Treball, finançat per la Unió Europea a través dels fons Next Generation i coordinat conjuntament per les Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) i la patronal de la petita i mitjana empresa de Catalunya, PIMEC.

El principal objectiu d’aquest programa és donar resposta a la situació de vulnerabilitat de les persones beneficiàries. Per aquest motiu, en col·laboració amb el teixit empresarial de pimes de Catalunya, les entitats socials dissenyaran plans de diversitat per afavorir la inclusió i la gestió de la diversitat en les empreses que hi participaran. Es calcula que es podrien elaborar fins a 1.700 plans de diversitat. El desplegament d’aquest programa anirà a càrrec de més de trenta entitats socials arreu del territori català.

Joves i persones aturades de llarga durada, els més vulnerables

Catalunya està ara mateix en un moment complex pel que fa a la perpetuació de les desigualtats i la cronificació de la pobresa, amb un 25,9% de la població catalana patint pobresa o exclusió social, segons les dades recollides a l’informe INSOCAT15 elaborat per ECAS. En aquest sentit, la federació d’entitats socials assenyala que calen més programes que acompanyin de manera específica persones en risc d’exclusió, especialment aquells amb taxes d’atur molt elevades, com són les persones entre 16 i 24 anys o aquelles aturades de llarga durada.

“Programes com el Next Diversitat i Empresa són fonamentals en la conjuntura actual”, exposa Mariona Puigdellívol, directora d’ECAS. Així, un dels objectius del projecte Next Diversitat i Empresa és donar les oportunitats a les persones en situació de vulnerabilitat perquè puguin desenvolupar les competències necessàries per sortir de la situació en la qual es troben. “Donar suport a les empreses en el desenvolupament d’accions de responsabilitat social empresarial obre les portes a fer les pimes més compromeses amb les persones provinents de situacions vulnerables”, exposa Héctor Pérez, director de Serveis de Formació i Ocupació de PIMEC.

Enllaç a la notícia: Social.cat