M. Rosa Caselles, tècnica de recursos humans de Trota S.A., Cristina Papiol, CEO de PINO S.A., Jesús Torrelles, CEO de Cajebel S.L. i Eva Hernampérez, directora general d’Anudal Industrial S.L., exposen com està sent l’experiència de participació de les seves empreses en el Programa Next Diversitat, i fan valoracions en referència a la implementació de la perspectiva de la diversitat en l’entorn empresarial.

Què us ha motivat a participar en el Programa Next Diversitat i Empresa?

(MC) Som una empresa orientada a la innovació i la prosperitat, no volem representar una cultura obsoleta. Creiem que en la paraula “diversitat” es troba l’èxit.

(CP) Estem en un moment de transformació empresarial i és el moment de replantejar-nos si estem en el bon camí o podem fer millor les coses, en tots els àmbits i, per tant, també al que fa referència a la Responsabilitat Social Empresarial i a la inclusió de col·lectius en situació de vulnerabilitat. A més a més, ha estat molt interessant adonar-nos que a PINO, la nostra empresa, teníem la diversitat integrada en la nostra cultura empresarial, sense ser-ne conscients. Això ens ha motivat encara més a seguir en aquesta línia, amb els coneixements i les eines que tenim actualment.

(JT) Som conscients que com a empresa tenim moltes responsabilitats amb la societat, d’entre les quals destaquem donar oportunitats laborals a tothom per igual, sense discriminació i amb l’objectiu de crear plantilles diverses.

Com està essent l’experiència de participar en el Programa Next Diversitat?

(EH) L’experiència està sent molt enriquidora, els equips del programa fan un seguiment molt personalitzat. Valorem molt positivament que se’ns hagi facilitat el contacte amb organitzacions que treballen amb persones en situació vulnerable que estan en recerca activa de feina. És una oportunitat per a la nostra empresa d’adquirir un compromís intern de mantenir la política de diversitat ara i en el futur.

Per què és important que les empreses incorporin la perspectiva de la diversitat? 

(JT) Com a empresa formem part de la societat; treballem amb ella i per a ella. Volem ser un bon reflex d’aquesta: una empresa diversa dins d’una societat diversa. Som conscients que hem de satisfer les necessitats de les persones.

(CP) Les empreses hem de ser conscients del nostre impacte social i mediambiental. És la nostra responsabilitat passar a l’acció en aquests aspectes. La diversitat és un dels valors de PINO, contribuir a fer un món millor forma part de la nostra missió empresarial.

(EH) Creiem que les empreses han de ser un reflex de la societat. Cadascú aporta una visió diferent a l’empresa, i això facilita el camí per a generar un equip més cohesionat, que respecti i inclogui individualitats diverses.

(MC) Si dins d’una organització totes les persones tenen el mateix perfil, és molt difícil avançar i cercar nous horitzons. Treballar amb persones diferents a nosaltres ens fa créixer personalment i professionalment.

Quin impacte creieu que tindrà en el futur de la vostra empresa la participació en el Programa Next Diversitat?

(JT) La participació en el programa Next Diversitat i Empresa ens ajudarà en la contractació de personal nou i en les relacions laborals amb la plantilla actual. És molt important fer tot allò que estigui en les nostres mans per atraure nou talent i per millorar la cohesió dels nostres equips i les persones que els conformen.

(CP) És una oportunitat per avaluar-nos, de manera externa i amb les garanties d’un equip professional i especialitzat, detectar les àrees de millora i elaborar un pla de treball, contribuint així a reforçar i comunicar els valors de PINO en la perspectiva de la diversitat.

Per acabar, voleu fer alguna altra aportació?

(JT) Animem les PIMES d’arreu de Catalunya a participar d’un programa com Next Diversitat, els beneficis es fan evidents al moment, acomplint una acció de Responsabilitat Social Empresarial que suma, tan dins de l’empresa, com en la projecció i el creixement d’aquesta.