El Programa Next Diversitat i Empresa s’ha impulsat gràcies a la coordinació de molts actors, units en un engranatge liderat per una direcció estratègica i operativa a càrrec d’ECAS, la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, i PIMEC, la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, i amb el suport de Femarec, Fundació Gentis i Fundació Intermèdia. De l’execució operativa se n’han encarregat 31 entitats d’acció social d’arreu de Catalunya.

A pocs dies de la finalització del Programa, Mariona Puigdellívol (MP), Directora General d’ECAS, Héctor Pérez (HP), Director de Serveis de Formació i Ocupació de PIMEC, Paula Cusí (PC), Directora del Programa Next Diversitat i Empresa, i Vicky Moreno (VM), Responsable de Programes d’Ocupació de PIMECvaloren com ha estat la implementació del projecte, l’impacte que ha tingut per a les persones i empreses participants, els reptes i aprenentatges que ha suposat i com veuen el futur de possibles iniciatives que fomentin una bona gestió de la diversitat.

Com ha contribuït el Programa Next Diversitat i Empresa a connectar les persones en situació de vulnerabilitat amb les empreses?

(MP) El programa és pioner i innovador en relació amb la resta de programes orientats a la millora de l’ocupabilitat, precisament perquè connecta les empreses i les persones en situacions de vulnerabilitat des de l’inici i treballa paral·lelament amb aquests dos col·lectius. Amb les empreses, amb l’objectiu d’estar més preparats per acollir i gestionar la diversitat en el si de les seves organitzacions, i amb les persones, amb l’objectiu de millorar les seves competències transversals i personals per a poder integrar-se en l’empresa ordinària.

Com han participat les entitats socials en la seva execució?

(PC) Són 31 entitats socials d’arreu de Catalunya, sòcies d’ECAS i amb experiència en el camp de la inserció laboral, les que han desplegat el programa: captant persones i empreses interessades, dissenyant itineraris d’orientació i de formació a mida i fent els Plans de Diversitat per a les empreses participants. El projecte ha mobilitzat prop de 230 professionals, majoritàriament tècniques d’orientació i de prospecció. En tractar-se d’un programa nou, que s’havia d’executar en poc temps, l’esforç col·lectiu per a engegar el projecte i aconseguir arribar als resultats marcats ha estat molt gran. Per altra banda, ha estat una oportunitat per a les entitats de capacitar els seus equips en la temàtica de la gestió de la diversitat i d’obrir noves vies de col·laboració amb el món empresarial. Voldria destacar la gran capacitat d’adaptació dels equips a un projecte que requeria molta coordinació, així com la qualitat en l’atenció final a les persones participants.

Com ha potenciat el programa la perspectiva de la diversitat a les empreses?

(HP) El programa ha permès treballar de forma directa aspectes com la sensibilització a les empreses, tenint en compte la realitat que componen els seus equips. Aquesta sensibilització ha contribuït a fer que les empreses hagin pres una major consciència de la realitat diversa en què es desenvolupa la seva activitat i a partir de la qual es construeix la seva plantilla. Un altre aspecte clau ha estat que les empreses s’hagin implicat i desenvolupat els Plans de Diversitat, mitjançant els quals s’han assentat les bases necessàries per a construir un futur més responsable socialment. Participant en el programa, les empreses han adoptat eines per a adquirir una visió més àmplia i una perspectiva que impulsi els seus valors cap a una responsabilitat social corporativa que té en compte la diversitat.

Quines activitats de formació i capacitació s’han ofert a les empreses per implementar pràctiques més inclusives i diverses?

(VM) S’ha elaborat un pla formatiu que consta d’un temari ben estructurat i que acosta les empreses a la perspectiva de la diversitat. Hem comptat amb professionals expertes en l’àmbit i ha tingut molt bona acollida. Ho hem fet mitjançant un campus virtual, i també amb sessions online per a poder arribar a més territoris a la vegada. Des de PIMEC, hem organitzat unes jornades per a les persones empresàries, en format cafè, per a fomentar la incorporació de la perspectiva de la diversitat, en què s’han exposat casos d’èxit i que han servit per a generar xarxa.

Què aporta el treball col·laboratiu i en xarxa en aquest tipus de projectes?

(MP) Aporta la definició d’un model i un marc d’intervenció comú i compartit. El treball en xarxa d’un equip multidisciplinari, amb la col·laboració de professionals de la prospecció empresarial i professionals de l’àmbit social, especialitzats en l’acompanyament de col·lectius en risc d’exclusió, ha convertit el programa en una aposta alineada i d’èxit.

Què aporten programes com el Next Diversitat i Empresa que es despleguen de forma cohesionada en tot el territori?

(HP) Crec que l’impacte territorial ha estat clarament positiu, sobretot pel fet de trobar un punt de confluència entre les empreses ubicades en el territori i els habitants d’aquest territori. Plantejar el projecte a través de la col·laboració entre entitats socials i empreses d’una mateixa zona ha contribuït, per una banda, a facilitar a les empreses potencials treballadors/es que viuen en els municipis, o voltants, d’on s’executa la seva activitat i, per altra banda, a crear sinergies entre entitats i empreses que comparteixen el mateix marc geogràfic.

Quins han estat els principals reptes durant la implementació del programa i quines lliçons heu après en el camí?

(PC) El principal repte ha estat desplegar el projecte en poc més de 9 mesos efectius. La captació de persones per a un projecte nou, com aquest, tenint en compte els criteris d’elegibilitat que ens venien marcats pels fons europeus, no va ser fàcil en tan poc temps. Ha requerit molta comunicació interna. El nivell d’aprenentatge ha estat molt alt, si tenim l’oportunitat de repetir, estem valorant els elements que millorarien els models d’intervenció i coordinació.

Com ha beneficiat la participació en el programa a les empreses adherides?

(VM) En primer lloc, l’elaboració dels Plans de Diversitat ha suposat un exercici de reflexió i d’identificació d’algunes mancances, de millora respecte a la gestió de la diversitat, així com de reforç de les estratègies que les empreses ja implementen. Les empreses són organitzacions vives, que evolucionen, i redefinir algunes de les seves línies estratègiques sempre és favorable per a adaptar-se a la realitat del mercat, i en definitiva, de la societat actual. En segon lloc, considero que amb la tasca intensiva de sensibilització sobre la diversitat que s’ha fet, s’ha pogut arribar a moltes empreses i que això les conduirà cap a un camí més inclusiu i respectuós. En tercer i últim lloc, hem desenvolupat un pla formatiu que les empreses han acollit molt bé i que els ha donat eines i consells, i els hem facilitat una borsa de treball de persones provinents de col·lectius diversos que han tingut a la seva disposició.

Quin impacte ha tingut el programa per a les persones participants?

(PC) Una persona que busca feina i s’enfronta a especials dificultats d’inserció laboral necessita un acompanyament individualitzat i integral que tingui en compte les seves necessitats. El programa s’ha adreçat a persones en situació de vulnerabilitat —persones amb discapacitat, perceptores de rendes mínimes o persones grans aturades de llarga durada—, i una gran majoria dones. L’anàlisi provisional qualitativa dels resultats indica que el 90% de les participants estan satisfetes o molt satisfetes amb el programa. Per a moltes ha estat una oportunitat de tenir més contacte amb el mercat laboral, gràcies a visites a empreses, entrevistes o trobades virtuals. Els principals impactes positius que comparteixen són el fet de tenir un CV més treballat i sentir-se més preparades per a encarar una entrevista de feina. A més, destaquen haver-se sentit escoltades i guiades pels equips d’orientació sense prejudicis.

Com ha sigut la resposta de les empreses adherides al programa?

(VM) El programa ha tingut una gran acollida per part de les empreses; han estat molt disposades a escoltar, a traslladar-nos els seus dubtes i totes les qüestions requerides per a elaborar una bona diagnosi i els Plans de Diversitat. Moltes empreses han tingut l’oportunitat de posar-se en contacte amb les entitats socials del seu territori, i això els ha aportat més coneixement, i ha reforçat l’estructura del teixit empresarial local.

Quina visió teniu respecte a una possible continuïtat del programa i com valoreu la contribució de la iniciativa al foment de la diversitat?

(MP) Estem convençudes que iniciatives com aquesta han de tenir continuïtat, el Next Diversitat i Empresa ha estat un programa de caràcter experimental que, en termes de rendibilitat i de capacitat de millora, necessita un rodatge i un recorregut de temps llarg. Seria una pèrdua d’oportunitats que un programa com aquest es quedés en una experiència puntual, en lloc de desenvolupar-lo i fer-lo créixer, ja que per assolir una ocupació de qualitat és clau l’aliança estratègica de les empreses i les persones que necessiten incorporar-se al mercat laboral.

(HP) Ens agradaria continuar fent èmfasi en l’objectiu d’acostar la perspectiva social al teixit empresarial. A PIMEC estem compromesos amb la responsabilitat social corporativa i amb el valor de la inclusió dins de l’àmbit de l’empresa.