Acompanyar les persones de col·lectius vulnerables que vulguin millorar la seva formació i les seves oportunitats d’ocupabilitat, i donar-los suport en el seu camí cap a la inserció laboral són alguns dels objectius del Programa Next Diversitat i Empresa. Aquests objectius es duen a terme a través de les entitats vinculades al Programa, que actuen des de diversos punts del territori català –com la Catalunya Central, Lleida, Tarragona, el Vallès o el Baix Llobregat-. Des de les entitats, donen suport a les persones a través d’itineraris d’acompanyament, formació i orientació dissenyats a mida per facilitar i afavorir la seva inserció laboral al mercat ordinari.

Font: Fundació Formació i Treball.

Un exemple és la Fundació Formació i Treball, que ja ha començat les accions formatives per a les persones beneficiàries a totes les seves delegacions en què es desenvolupa el Programa: Sant Adrià del Besòs, el Baix Llobregat, el Garraf i Tarragona. Entre totes aquestes seus, esperen acompanyar un mínim de 100 persones i implementar 35 plans de diversitat amb empreses dels diferents territoris en el marc del Programa.

Les persones participants realitzen un itinerari d’inserció que inclou acompanyament tutoritzat individual, formació en competències bàsiques i transversals, i formació professionalitzadora. Les formacions són variades i fan referència a sectors d’alta demanda ocupacional.

En el cas de Formació i Treball, en aquesta primera fase d’accions formatives, estan duent a terme cursos de formació d’auxiliar de magatzem i logística, de cambrer/a d’hotel i cambrer/a de pisos i bugaderia. Fins a la data, valoren molt satisfactòriament l’assistència, la participació i l’aprofitament de les sessions.

Altres exemples són la Fundació Eines per Tothom, al Vallès Oriental, que continua duent a terme un conjunt de píndoles formatives sobre millora ocupacional i recerca activa de feina; o la Fundació Ampans, a la Catalunya Central, que ha organitzat una activitat informativa sobre processos de selecció a les empreses, en col·laboració amb l’empresa de serveis de recursos humans Eurofirms Group, on els participants del Programa han pogut resoldre dubtes i conèixer de primera mà els perfils més sol·licitats per les empreses del territori.

Font: Eines per Tothom, Fundació Formació i Treball i Fundació Ampans.

Sobre aquest tipus d’accions de formació en els processos d’orientació, Ismael Camacho, coordinador del Programa a Iniciatives Solidàries, a Barcelona, exposa: “El Programa Next Diversitat és una oportunitat per a les persones en situació de vulnerabilitat de realitzar un itinerari d’orientació i inserció sociolaboral individualitzat amb un alt valor afegit. Aquest valor es produeix en generar un vincle entre aquestes persones i empreses que desenvolupen un Pla de Diversitat i que estan compromeses en la creació de llocs de treball amb una mirada més inclusiva.” I afegeix: “La nostra entitat posa a les persones en situació de vulnerabilitat en el centre del seu itinerari transformador, apoderant-les i proporcionant-los eines i recursos per assolir els seus propis objectius marcats, enfocats a una inserció sociolaboral d’èxit.”

La Júlia Bauer, tècnica d’acompanyament laboral del Programa a Sant Joan de Déu Serveis Socials, també a Barcelona, s’encarrega de gestionar i organitzar tallers grupals, d’acomplir plans de treball individualitzats i de cercar empreses interessades a contractar als beneficiaris del Programa; explica més detalls: “L’objectiu és preparar les persones mitjançant estratègies i tècniques per tal que puguin incorporar-se al món laboral. Treballem amb gent que potser fa molt temps que no treballa o els falten recursos per trobar feina. Es busca donar-los una base perquè ells sols puguin aconseguir feina.” També afegeix: “A Sant Joan de Déu hi ha 20 persones vinculades al Programa, i l’objectiu és que aquestes 20 persones completin l’itinerari. Els oferim la possibilitat de contactar amb empreses per fer arribar el seu currículum. Creem plans de treball individualitzats perquè els completin i assoleixin els objectius marcats.”

El perfil de beneficiàries del Programa són persones aturades de llarga durada, persones amb discapacitat o destinatàries de la renda garantida de ciutadania, entre d’altres. Next Diversitat i Empresa està impulsat pel Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya amb els fons europeus Next Generation i coordinat per ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social) i PIMEC, i es desplega gràcies a 34 entitats socials distribuïdes arreu de Catalunya.