El Programa Next Diversitat i Empresa supera amb èxit els seus objectius inicials marcats. Descarraga’t la memòria gràfica i visualitza el vídeo resum.

El programa, executat entre octubre del 2022 i setembre del 2023, ha format, sensibilitzat i dissenyat Plans de Diversitat per a 1.165 petites i mitjanes empreses —d’entre 1 i 249 persones treballadores— amb matriu o centre de decisió a Catalunya. El 60% de les empreses participants era micro o petita empresa i la majoria estaven situades a la comarca del Barcelonès (44%), seguides per les del Vallès Oriental i Occidental, el Baix Llobregat, Osona i Maresme. Els sectors més representats de les empreses participants han estat serveis de suport a empreses, seguit del comerç, hostaleria i restauració, sector sanitari i indústries manufactureres.

Un dels èxits clars del programa és haver proporcionat una eina innovadora i pràctica a les empreses: el Pla de Diversitat. Dels qüestionaris de satisfacció del projecte s’extreu que el 73% de les empreses participants tenia cap o poc coneixement de la gestió de la diversitat abans d’entrar al programa, i el 65% implementava cap o poques mesures. En canvi, el 91% manifesta que en acabar el Pla tenia coneixements avançats o era experta en matèria de diversitat.

Paral·lelament a aquesta tasca de prospecció empresarial, des del programa s’ha acompanyat, format i orientat 1.931 persones provinents de col·lectius en situació de vulnerabilitat —persones aturades de llarga durada, amb discapacitat o destinatàries de la renda garantida de ciutadania, entre d’altres. D’aquestes el 58% tenia més de 45 anys i el 56% eren dones.

Les persones participants han realitzat itineraris d’orientació a mida, amb l’objectiu d’ampliar les seves habilitats i competències, i potenciar les seves oportunitats d’ocupabilitat i d’inserció en el mercat ordinari català.

Més del 86% dels i les participants han finalitzat amb èxit el seu itinerari d’orientació i el 90% considera tenir un CV més treballat i estar més preparat/da per a fer una entrevista de feina. Cal destacar que la meitat de les participants ha aconseguit tenir una entrevista de feina dins del programa, el que deixa entreveure la capacitat del mateix de tornar a introduir al mercat laboral a persones en situació de risc d’exclusió social.

El doble propòsit del projecte i el seu desenvolupament en paral·lel l’ha convertit en una iniciativa innovadora respecte a altres programes d’ocupació, i ha permès posar en contacte persones participants amb empreses adherides en funció del seu perfil i competències, aconseguint fins a 345 insercions laborals.

Pots descarregar-te la memòria gràfica i visualitzar el breu video que publiquem a continuació.