Aquest matí, els equips que en els darrers mesos han desplegat el Programa Next Diversitat i Empresa s’han trobat al Hub Social de Barcelona, seu d’ECAS, per a celebrar la tasca desenvolupada, fer balanç de les fites assolides i compartir els aprenentatges adquirits. La trobada ha agrupat gairebé una 150a de persones de les 34 entitats socials que formen part del programa.

La trobada ha arrencat amb la benvinguda de Mariona Puigdellívol, directora general d’ECAS, que ha dedicat uns minuts a fer una breu valoració de l’execució i els resultats del programa, a destacar l’aposta que ha suposat implementar-lo, i a agrair a tot el personal tècnic de les entitats la seva implicació al llarg d’aquests mesos.

A continuació, Paula Cusí i Raquel Fernández, directora i responsable operativa del programa respectivament, han repassat la trajectòria i les fites assolides i han exposat els principals resultats del projecte, destacant les xifres aconseguides de persones participants, itineraris d’orientació finalitzats, processos d’intermediació laboral o plans de diversitat entregats. Un vídeo-resum amb testimonis de les entitats, així com de persones beneficiàries, ha servit per mostrar gràficament aquests assoliments, i per transmetre les vivències i l’impacte del projecte.

El pes de la jornada ha recaigut en l’intercanvi d’experiències, gràcies a un seguit de dinàmiques grupals facilitades per l’entitat El camino del Elder. L’activitat ha permès generar un espai de debat i reflexió on posar en comú els aprenentatges obtinguts, a més de recollir les virtuts i els punts de millora pel que fa al disseny i la implementació del projecte. D’altra banda, les dinàmiques han posat en valor la diversitat de punts de vista del personal tècnic de totes les entitats que han desplegat el programa arreu de Catalunya.

En el marc del Programa, i a menys de dues setmanes de la seva finalització, s’ha acompanyat i orientat quasi 1.800 persones provinents de col·lectius en situació de vulnerabilitat i s’ha prospectat al voltant de 1.200 PIMEs, interessades a fer una gestió responsable de la diversitat en les seves plantilles.