El Programa Next Diversitat i Empresa ha estat una iniciativa pionera resultat de l’esforç col·laboratiu entre entitats socials i organitzacions empresarials per a fomentar la perspectiva de la diversitat i promoure entorns laborals més inclusius, així com potenciar les oportunitats d’ocupabilitat de persones amb dificultats d’inserció sociolaboral.

El projecte s’ha impulsat gràcies a la coordinació de molts actors, units en un complex engranatge en què el treball en xarxa ha estat clau. El projecte l’ha liderat una direcció estratègica i operativa a càrrec d’ECAS (Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social) i PIMEC (Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya), amb el suport de Femarec, Fundació Gentis i Fundació Intermèdia.

COM S’HA DESPLEGAT EL PROGRAMA?

De l’execució operativa se n’han encarregat 31 entitats d’acció social d’àmbits d’actuació diversos:

Les entitats s’han agrupat en 9 unitats territorials per a desplegar el programa en unes 25 comarques d’arreu de Catalunya. Cada unitat territorial ha comptat amb un equip responsable d’orientació i de prospecció.

QUINS SÓN ELS VALORS QUE HAN REGIT EL PROGRAMA?

Una feina alineada amb aquests valors i el treball col·laboratiu entre totes les parts implicades ha permès treballar envers l’assoliment dels dos objectius principals del programa:

AMB LES EMPRESES

Incorporar o potenciar la perspectiva de la diversitat mitjançant l’elaboració i la implementació de Plans de Diversitat.

Què inclou un Pla de Diversitat?

  • Un diagnòstic de la situació de l’empresa respecte a la gestió de la diversitat.
  • Mesures i bones pràctiques per a la inclusió de persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat.

AMB LES PERSONES

Acompanyar col·lectius en situació de vulnerabilitat per a millorar la seva ocupabilitat gràcies a la creació i al seguiment d’Itineraris Individualitzats d’Orientació.

Què inclou un itinerari?

  • Accions de formació, orientació i acompanyament.
  • Facilitació de la inserció laboral a través d’un seguiment i la introducció al lloc de treball.

Cada itinerari s’ha vinculat a un Pla de Diversitat, connectant les persones participants amb les empreses adherides a través d’accions com trobades virtuals o visites presencials, obrint les portes, en els casos en què ha sigut possible, a l’oportunitat d’inserció laboral.

El Programa Next Diversitat i Empresa va finalitzar el seu període d’execució el passat 30 de setembre i celebrarà la seva cloenda institucional el pròxim dilluns 13 de novembre de 9h a 11:30h a Barcelona.