Durant el mes de maig, per celebrar el Mes Europeu de la Diversitat, el Programa Next Diversitat i Empresa ha organitzat les Trobades Next, tres espais virtuals d’intercanvi on persones empresàries de diferents sectors han presentat breument el funcionament de les seves organitzacions, han exposat per què consideren important incloure la perspectiva de la diversitat en l’àmbit laboral i han resolt dubtes a participants del programa en recerca activa de feina

En la primera trobada, celebrada dimecres 17 de maig i centrada en el sector de Logística i Transport, el Julio Delgado, CEO de Joman Logistics, i l’Antonio Alarcón, CEO de Transportes Gentileco, van ser els encarregats de presentar els punts clau d’aquest àmbit. Ambdues són empreses dedicades al transport de mercaderies per carretera, per la qual cosa van poder oferir una anàlisi detallada i exhaustiva del funcionament intern d’aquest sector específic, a partir de la pròpia experiència.

Els dos CEO van fer referència a diversos aspectes vinculats a la formació -especialment en matèria de costos, escoles i centres disponibles, continguts més adequats a les possibles sortides laborals, etc.-, i també van remarcar els perfils més demandats, així com els requisits i les condicions laborals, entre d’altres. A més, van fer especial èmfasi en els avantatges i les virtuts associades a les professions vinculades al sector, compartint la realitat que viuen els professionals que treballen en aquest àmbit, i posant la mirada en el futur, fent previsió de la trajectòria que seguiran la logística i el transport durant els pròxims anys.

En el cas de la segona trobada, que va tenir lloc dimecres 24 de maig, sobre el sector de Neteja i Manteniment, la Sara González, Tècnica de Reclutament, Aprenentatge i Desenvolupament del Grup Armonia, i la Sílvia Puig, Gerent de Casa Teva Feina Nostra, van traslladar els seus coneixements als i les assistents, desgranant els principals trets característics i les diferències entre la neteja industrial i la neteja domiciliària, i exposant també les característiques que regeixen la recepció corporativa, la seguretat o el manteniment i les reparacions.

A més, van facilitar informació d’interès addicional, com ara la relativa al conveni de neteja, als salaris i les condicions laborals, a les tipologies de contracte i de jornades, o a la formació, entre d’altres. En el cas del Grup Armonia, la Sara González va fer referència a les empreses amb les quals col·laboren actualment -com ara Festina Group o Casa Vicenç-, mentre que la Sílvia Puig, de Casa Teva Feina Nostra, va remarcar que els seus clients, en l’àmbit de la neteja domiciliària, “valoren tenir un professional per a fer les feines de casa”, atès que “tenir un professional comporta una tranquil·litat, una estabilitat i una millora contínua”.

Finalment, dimecres 31 de maig, la Sara Riera, Adjunta a Direcció de Recursos Humans de la cadena H10 Hotels, i la Marta Hernando, directora de l’Hotel Neptuno de Calella, van fer una anàlisi de la situació del sector de l’Hostaleria i Turisme, destacant els punts importants a tenir en compte a l’hora d’inserir-se laboralment en aquest àmbit, en el qual s’han de tenir en compte factors com la temporalitat, els torns rotatius, l’atenció al públic, diferències entre hotels vacacionals i urbans, etc.

La Sara Riera va destacar la importància de valors com l’entusiasme, la responsabilitat, la vocació de servei, la proactivitat i la creativitat a l’hora de treballar de cara al públic; i la Marta Hernando va fer especial èmfasi en la importància de la formació en sectors on predominen els perfils poc qualificats, com succeeix en aquest cas, i en la sostenibilitat com a valor primordial en el futur d’aquest sector.

En totes tres sessions es va obrir un torn participatiu perquè persones usuàries i tècniques d’orientació de les diverses entitats socials vinculades al Programa poguessin fer preguntes i aportar reflexions al respecte. En resum, aquestes trobades van oferir un espai d’intercanvi interessant i molt útil per als i les assistents, i molt especialment per aquelles amb perfils relacionats amb els sectors presentats, així com d’altres perfils transversals en tots els àmbits empresarials. A més, les representants de les empreses van poder comunicar les ofertes laborals que tenien en actiu, i també de cara al futur, perquè les persones interessades poguessin fer arribar els seus currículums.