Des de l’inici del Programa Next Diversitat i Empresa, ja s’han iniciat més de 1.660 processos d’orientació i formació amb persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat. Gràcies a l’acompanyament i orientació de les 34 entitats socials que formen part del programa, i a la implicació de les empreses vinculades, alguns d’aquests processos s’han traduït en insercions laborals.

Les persones participants realitzen itineraris d’acompanyament, formació i orientació, dissenyats a mida i adaptats als perfils de cada persona, per afavorir la seva inserció laboral i potenciar la seva ocupabilitat al mercat ordinari. La durada d’un itinerari és molt variable, des de setmanes fins a mesos; aprendre eines i canals de cerca de feina o ampliar els coneixements de l’entorn laboral són alguns dels objectius de les sessions que es duen a terme en un itinerari d’orientació. Els itineraris també inclouen formació en competències bàsiques i transversals, i formacions professionalitzadores.

El procés d’orientació pot ser la clau per trobar i mantenir una feina d’acord amb els interessos i habilitats de cada participant. En cas d’aconseguir una oportunitat laboral, les persones participants compten amb el suport dels tècnics i tècniques d’orientació de les entitats, en el marc del procés d’orientació, a l’hora de fer el seguiment i avaluació del seu procés d’inserció i incorporació al mercat laboral. Des de l’inici del Next Diversitat i Empresa, unes 1.800 persones de col·lectius en situació de vulnerabilitat i en recerca activa de feina han iniciat els seus processos d’orientació. Les entitats vinculades al programa comparteixen casos d’èxit molt significatius, de persones participants que ja han assolit la seva inserció al mercat de treball.

Font: Fundació Camins, ECAS i Ampans.

La Fundació Camins és una de les 34 entitats vinculades al programa que acompanya persones a través dels itineraris d’inserció. Afirmen: “El procés de recerca de feina és complex i sovint necessita uns coneixements, una formació i energia per poder assolir l’èxit”, i afegeixen: “Des de Camins volem posar el mercat laboral a l’abast de les persones amb major risc d’exclusió, i treballem per oferir eines en la recerca de feina i acompanyar les persones i les empreses en els processos de selecció de personal. Des del projecte d’acompanyament en l’ocupabilitat es dona eines a persones en situació vulnerable perquè aprenguin a cercar feina, però també se’ls ajuda a fer el seu currículum d’una manera atractiva, i sobretot es contacta amb empreses per trobar els llocs de feina on millor podrien encaixar les persones acompanyades.”

L’Achraff és una de les persones que durant aquest any ha passat pel servei d’ocupabilitat de la Fundació Camins, i gràcies al seu esforç i a aquest acompanyament ha aconseguit trobar la seva primera feina. Ara ja fa uns mesos que treballa com a auxiliar en un hotel i està molt content amb la seva situació laboral. “Abans de rebre l’acompanyament del Next Diversitat i Empresa creia que no tenia cap oportunitat de tenir una feina”, exposa l’Achraff, i afegeix: “Els companys amb qui anava coincidint anaven trobant feina, i vaig començar a pensar que jo també tenia possibilitats de trobar-ne”.

L’Acraff també destaca que, durant el procés d’incorporació a la feina, des de la Fundació Camins se li ha donat suport per poder entendre el seu contracte laboral, i poder signar amb el coneixement complet dels seus drets i deures. L’acompanyament en l’ocupabilitat s’allarga durant el procés de contractació, i durant els primers períodes de treball, per facilitar que la inserció laboral sigui un èxit, tant per a la persona treballadora com per a l’empresa.

Un altre cas d’èxit és el del Marcos, a qui han acompanyat des del CFP Maresme en el marc del programa, que ha assolit la inserció laboral a dues empreses. En el seu cas, ha començat a treballar mitja jornada en una empresa de neteja, i l’altra mitja jornada en el sector de la restauració.

Font: CFP Maresme, Fundació Camins, Ampans i Associació Catnova.

Però l’èxit no és només aconseguir la inserció laboral, completar l’itinerari d’inserció dota als participants de moltes eines: formació, visites a empreses per conèixer diferents entorns laborals, tècniques i canals de recerca de feina, aprendre a contactar amb empreses i fer entrevistes, descobrir capacitats i despertar interessos propis per tal d’escollir un camí professional, i en definitiva, realitzar un procés de transformació personal.

La Karina, participant del programa a l’Associació Catnova, conclou: “De tota l’experiència viscuda en el Programa Next Diversitat i Empresa, m’agradaria destacar el procés d’orientació. Des de Catnova m’han escoltat, m’han entès, m’han guiat i mai m’han jutjat, m’han ajudat a conèixer millor les meves habilitats i el meu potencial per saber en quins perfils m’agradaria treballar, especialment pel fet de no tenir homologada la meva carrera universitària.”

Aquests tres casos són un clar exemple de l’impacte positiu que tenen, en la vida de persones en situació de vulnerabilitat, programes com el Next Diversitat i Empresa. En paral·lel, el programa també està assolint l’objectiu de generar un canvi en l’àmbit empresarial, aconseguint que les empreses s’impliquin i esdevinguin més obertes i compromeses amb la gestió de la diversitat.