El Programa Next Diversitat i Empresa, que s’executa fins al pròxim 30 de setembre de 2023, ha acompanyat en els darrers 12 mesos unes 1.200 empreses d’arreu de Catalunya per a millorar la seva gestió de la diversitat. Gràcies a la iniciativa, ja s’han entregat 528 Plans de Diversitat per a convertir aquestes PIMEs en entorns més inclusius i socialment responsables.

Amb la voluntat de crear noves sinergies entre el sector social i l’empresarial, el Programa Next Diversitat i Empresa ha promogut la incorporació i la gestió responsable de la diversitat a les micro, petites i mitjanes empreses —d’entre 1 i 249 persones treballadores— amb matriu a Catalunya, alhora que ha potenciat l’acompanyament i l’orientació de persones provinents de col·lectius en risc d’exclusió social. Dissenyar i impulsar iniciatives que promoguin la sensibilització envers la diversitat i la inclusió de col·lectius en situació de vulnerabilitat en aquest tipus d’organització és clau, atès que les PIMEs representen el 99,83% del teixit empresarial del territori, segons dades del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Per a assolir aquest objectiu, el projecte, coordinat conjuntament per ECAS, la Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, i PIMEC, la Patronal de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, ha comptat amb la implicació de més de 30 entitats socials que l’han desplegat arreu de Catalunya. L’estreta col·laboració entre aquestes entitats i les empreses ha permès elaborar Plans de Diversitat dissenyats en funció de la realitat i les necessitats de cada PIME. Aquesta és una eina pionera que facilita a les organitzacions avançar en el compromís de la gestió responsable de la igualtat en les seves plantilles, així com incloure-hi la perspectiva de la diversitat i la inclusió. En paraules de Pau Castellví, responsable territorial d’orientació del programa: “Un Pla de Diversitat parteix de la idea que no només són les persones les que s’han d’adaptar a l’empresa i a la seva manera de funcionar, sinó que les empreses també han de ser capaces d’adaptar-se a la diversitat que existeix en la nostra societat.”

El disseny dels Plans de Diversitat ha comportat l’anàlisi en profunditat de totes les accions i mesures desenvolupades per les empreses adherides en matèria d’igualtat i no discriminació. A partir d’aquest diagnòstic, i d’un procés d’acompanyament i formació, s’ha treballat l’elaboració a mida de cada pla, un document-guia que incorpora les mesures i les recomanacions per aconseguir que la diversitat esdevingui un valor intrínsec en la gestió del dia a dia d’aquestes organitzacions.

L’interès de les empreses vinculades també ha permès organitzar visites a les instal·lacions, així com trobades —físiques i/o virtuals— entre els seus representats i les persones participants en el projecte —pertanyents a col·lectius en situació de vulnerabilitat—, perquè aquestes últimes poguessin tenir contacte amb el món professional i conèixer el teixit empresarial del territori, una acció que respon al segon objectiu del Programa Next Diversitat i Empresa: millorar les oportunitats laborals de col·lectius en risc d’exclusió social.

A falta de menys d’un mes per a la data de finalització del projecte, s’ha prospectat al voltant de 1.200 PIMEs d’arreu de Catalunya i de sectors empresarials diversos, de les quals un 50% ja ha rebut el seu Pla de Diversitat, dissenyat totalment sense cost gràcies al finançament del Departament d’Empresa i Treball. Els Plans de Diversitat restants s’entregaran durant les pròximes setmanes, abans de la finalització del Programa.